تعداد مقالات: 988
51. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 3-3


52. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 8، شماره 2، شهریور 1371، صفحه 3-3


53. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 8، شماره 1، خرداد 1371، صفحه 3-3


54. شناسنامه علمی و فهرست مقالات

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-3


55. شناسنامه و فهرست علمی مقالات

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-3


56. شناسنامه علمی و فهرست مقالات

دوره 3-30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-3


57. شناسنامه علمی و فهرست مقالات

دوره 3-30، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-3


58. شناسنامه علمی و فهرست مقالات

دوره 3-30، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-3


63. استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-10

غلامرضا ایمانی؛ مهدی معرفت؛ فرشاد کوثری؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری


64. واکنش‌های سطحی در احتراق ذرات آلومینیوم و زمان سوختن

دوره 23، شماره 40.2، زمستان 1386، صفحه 87-91

عباسعلی فرداد؛ مهدی بیدآبادی؛ محمد صدیقی؛ سروش خسروی


66. تأثیر افزودنی‌های اکسید لانتانیم و نئودیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیک‌های PZT

دوره 25، شماره 47، بهار 1388، صفحه 13-17

شهاب خامنه اصل؛ علی نعمتی؛ کاظم پورآذرنگ


67. مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 3-8

فرناز امیری؛ سهیلا یغمایی؛ سحر سمیع


68. سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 3-8

جمشید خورشیدی مال احمدی؛ منصور کلباسی؛ مرتضی سهرابی؛ فاطمه ذهیری بشمن؛ سید سیامک اشرف تالش


69. بررسی عددی یک سیستم سرمایش مغناطیسی با بستر متخلخل، و مقایسه‌ی عملکرد آن با بستر مشبک ساده

دوره 3-27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-25

علیرضا تیمورتاش؛ سیدمحمد سبحان نبوی


70. مدل‌سازی نموی رفتار مغناطیسی مکانیکی تک کریستال‌های آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی N‌i‌M‌n‌G‌a

دوره 3-27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15-23

حسام خواجه سعید؛ رضا نقدآبادی؛ سعید سهراب پور


71. تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-21

محمدرضا سلطانی؛ محمد ایزدخواه؛ علیرضا داوری


72. پردازش سریع داده‌ها و طراحی معکوس آیرودینامیکی با استفاده از روش رتبه‌کاسته‌ی تجزیه‌ی متعامد بهینه

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-10

محمدکاظم مویدی؛ محمد طیبی رهنی؛ فریدون ثابت قدم


73. مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر ارتعاشات یاتاقان هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-9

محمد آخوندزاده؛ مهرداد وحدتی


75. طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی

دوره 3-30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-10

حسین ترابی دلشاد؛ سیدحسین ساداتی؛ بهرام سلطان محمد