تعداد مقالات: 988
802. بررسی تجربی تأثیر قطر کپسول بر عملکرد سیستم ذخیره‌ساز حرارتی حاوی مواد تغییر فاز دهنده در آبگرمکن خورشیدی تخت

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-123

سیروس کوهیان افضل؛ محمد امینی؛ سیدامیرحسین زمزمیان


803. بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM

دوره 33.3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-136

10.24200/j40.2017.6363

مهدی کریمی؛ بهداد احرار یزدی؛ بهنام احرار یزدی


806. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 25، شماره 51.2، زمستان 1388، صفحه 95-97


807. بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A

دوره 33.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-140

10.24200/j40.2018.10630.1347

امیرحسین محمودی؛ مجید نیکنام؛ غلامحسین فرهی؛ علی قاسمی؛ رحمن سیفی


808. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 75-78


809. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 21، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 80-80


811. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 3-27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 131-138


812. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 111-118


813. بررسی اثر پارامترهای سیستم تعلیق در پایداری غلتشی خودرو S‌U‌V

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 129-139

رضا کاظمی؛ شیده بادله


816. معرفی کتاب

دوره 18، شماره 21، بهار 1381، صفحه 77-78


817. تحلیل جریان در همزن جریان آرام

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 87-93

نوروز محمدنوری؛ فرشاد مظفری


819. معرفی کتاب

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 130-133


821. شبیه‌سازی تحلیلی فرایند نمونه‌سازی سریع در محیطی مجازی

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 86-91

محمود هوشمند؛ علیرضا مختار


822. تحلیل عددی تاثیر پارامتر‌های موثر در فرایند تزریق در محیط‌های سنگی ناپیوسته

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 93-100

صمد ولی پورشکوهی؛ علی مرتضوی


824. معرفی کتاب

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 119-121


825. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 97-100