تعداد مقالات: 995
976. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 139-144


977. بتن سولفوره

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 88-89

علیرضا خالو


978. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 135-135


979. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 144-144


980. معرفی کتاب

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 90-93


982. شرایط پیرسازی و هندسی قطعه: رفتار شکست ورق 8T-2024Al تحت کشش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.51936.1483

کیاندخت پاکروان؛ عسل حسینی منزه


983. کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52091.1485

علیرضا جهانگیریان؛ سید احمدرضا عرفانیان


984. بررسی عددی افزایش میزان اختلاط در میکرومیکسر فعال توسط دو استوانه دوّار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52118.1488

محمد وجدی؛ سعید محمدباقری


985. بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد کنترلی یک محرک پلاسمایی در جریان حول بال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52342.1493

سیاوش کبیریان؛ علیرضا جهانگیریان


986. بررسی تجربی اثر اسپین بر نرخ سوزش پیشرانه کامپوزیت دارای ذرات آلومینیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52415.1494

علیرضا محمدی؛ محمد فراهانی؛ مسعود گودرز


987. تحلیل ترمومکانیکی لیزرهای فیبری ایتربیم:یاگ تک هسته ای و چهارهسته-ای تحت دمش طولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52516.1497

احسان امیری؛ مهدی مجاهدی


988. تجزیه و تحلیل و بهینه سازی واحد تولید NGL با استفاده از روش توسعه یافته پل – اکسرژی و الگوریتم تکامل تفاضلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52540.1498

فرید صادقیان؛ مسعود بهشتی


990. ارزیابی شروع و کنترل پدیده‌ی افت انتقال حرارت متان گذربحرانی درون کانال مستطیل شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52922.1506

عباس ابراهیمی؛ مریم شکری


991. تشخیص خرابی بالک آیرودینامیکی یک وسیله مافوق‌صوت براساس داده‌های واحد اندازه‌گیری اینرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.53009.1509

اصغر اشرفی فر؛ محسن فتحی


992. تخمین ضرایب هیدرودینامیکی یک بیضیگون با ترکیب فیلتر کالمن توسعه یافته هیبریدی (HEKF) و دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.53476.1515

محمد راسخ؛ میراعلم مهدی


993. بررسی تاثیرات ایجاد لین در پروانه یک پمپ گریز از مرکز بر عملکرد آیرودینامیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52549.1500

آرش ایروانی؛ ابوالحسن عسگرشمسی؛ مرضیه رضازاده


994. حل تحلیلی معادله انتقال جرم در رودخانه در حالت دو بعدی و غیرماندگار با لحاظ عبارت منبع دلخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.54224.1527

ندا مشهدگرمه؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


995. بررسی تجربی و عددی فرآیند نوین تولید لوله‌های دولایه استحکام بالا با استفاده از روش کرنشدهی لوله توسط لاستیک (RPTS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2020.54028.1522

قادر فرجی؛ امید شاپورگان؛ جواد شهبازی کرمی؛ ثمین صادقیان