تعداد مقالات: 995
2. اثر جریان گردابی در داخل لوله‌ی مکش یک توربین فرانسیس افقی بر کارکرد آن

دوره 24، شماره 46.2، زمستان 1387، صفحه 119-126

امیر فرهاد نجفی؛ محمدحسن سعیدی


3. نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران

دوره 25، شماره 47، بهار 1388، صفحه 3-11

آیدین ختلان؛ احمد جعفری


4. الگوی جذب و نشست افشانه‌ی قطرات مایع براثر باردارسازی الکتریکی

دوره 3-27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 3-14

محمدرضا جهان نما؛ حامد صالحی


5. بهینه‌سازی سودمندی ـ اقتصادی سیستم ترکیبی تولید نیرو به‌کمک گازساز بستر سیال

دوره 3-27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-13

بابک فخیم قنبرزاده؛ مریم فانی؛ بیژن فرهانیه


6. تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-13

بهروز فرشی؛ علی علی نیا نیازی


7. فهرست مقالات منتشر شده، بهار 1394، شماره 1

دوره 31.3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 148-148


11. شناسنامه مجله

دوره 25، شماره 51.2، زمستان 1388، صفحه 1-1


12. فهرست فارسی مقالات

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 2-2


14. شناسنامه و فهرست علمی مقالات شماره 41

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 1-2


15. شناسنامه علمی و فهرست مقالات شماره 42

دوره 24، شماره 42، تابستان 1387، صفحه 1-2


16. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 1-2


18. شناسنامه مجله

دوره 25، شماره 52، زمستان 1388، صفحه 1-1


19. فهرست فارسی مقالات

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 2-2


20. فهرست فارسی مقالات

دوره 23، شماره 40.2، زمستان 1386، صفحه 1-2


21. شناسنامه علمی مجله

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 1-1


22. شناسنامه مجله

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 2-2


23. شناسنامه مجله

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 1-1


24. شناسنامه مجله

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 0-0


25. شناسنامه مجله

دوره 21، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 0-0