نویسنده = محسن کاظمی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میدان کرنش و پخش جانبی در فرایند نورد تخت سیم به کمک آنالیز عددی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 47-51

محسن کاظمی‌نژاد؛ علی کریمی طاهری