نویسنده = سیدنوراله حسن‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 18-25

عباس افرازه؛ سیدنوراله حسن‌زاده