نویسنده = محمدرضا پورجعفری
تعداد مقالات: 1
1. خورشید بهترین جایگزین برای انرژی است

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 59-61

محمدرضا پورجعفری