نویسنده = محمدرضا سلطانی
تعداد مقالات: 13
1. بررسی تجربی لایه‌مرزی ایرفویل فوق بحرانی تحت حرکت نوسانی پیچشی

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-52

مهران مصدری؛ محسن جهان میری؛ محمدرضا سلطانی؛ محمد گرجی؛ ارشیا تبریزیان


2. بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-76

محمدرضا سلطانی؛ مهران مصدری؛ کاوه قربانیان


3. تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-21

محمدرضا سلطانی؛ محمد ایزدخواه؛ علیرضا داوری


4. بررسی تجربی اندرکنش جت مافوق صوت، جریان جانبی مادون صوت و بالک واقع در پایین‌دست جت بر میدان جریان

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-37

محمد حججی؛ محمدرضا سلطانی؛ محمد طیبی رهنی


6. بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 11-19

محمدرضا سلطانی؛ کاوه قربانیان؛ محسن میرزایی؛ مجتبی دهقان منشادی


7. بررسی میدان سرعت حول یک ترکیب بال ـ کانارد با استفاده از روش‌های تجربی و شبکه‌ی عصبی

دوره 24، شماره 46.2، زمستان 1387، صفحه 135-142

احمد شرفی؛ محمدرضا سلطانی؛ مجتبی دهقان منشادی


8. اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد

دوره 24، شماره 42، تابستان 1387، صفحه 59-65

محمدرضا سلطانی؛ علی پولی بابائی ممقانی؛ علی بخشعلی پور


9. بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 49-58

محمدرضا سلطانی؛ فرشید عسکری سیدشکری؛ علی بخشعلی‌پورکلخوران


11. مطالعه‌ی تجربی میدان پاشش در انژکتور پیچشی

دوره 21، شماره 29، بهار 1384، صفحه 37-46

کاوه قربانیان؛ محمدرضا سلطانی؛ محمدرضا مرادی؛ مهدی اشجعی


12. بررسی مشخصات آیرودینامیکی موشک‌های بالک خمیده‌ی مافوق صوت با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش تونل باد

دوره 18، شماره 21، بهار 1381، صفحه 31-36

محمدرضا سلطانی؛ بیژن فرهانیه؛ حمید فاضلی؛ علیرضا داوری


13. بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار 1380، صفحه 3-10

محمد‌رضا سلطانی؛ علیرضا داوری