نویسنده = محمدرضا سلطانی
تعداد مقالات: 13
بررسی تجربی لایه‌مرزی ایرفویل فوق بحرانی تحت حرکت نوسانی پیچشی

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 41-52

مهران مصدری؛ محسن جهان میری؛ محمدرضا سلطانی؛ محمد گرجی؛ ارشیا تبریزیان


بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت

دوره 3-29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-76

محمدرضا سلطانی؛ مهران مصدری؛ کاوه قربانیان


تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی

دوره 3-28، شماره 1، مهر 1391، صفحه 15-21

محمدرضا سلطانی؛ محمد ایزدخواه؛ علیرضا داوری


بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد

دوره 3-26، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 11-19

محمدرضا سلطانی؛ کاوه قربانیان؛ محسن میرزایی؛ مجتبی دهقان منشادی


بررسی میدان سرعت حول یک ترکیب بال ـ کانارد با استفاده از روش‌های تجربی و شبکه‌ی عصبی

دوره 24، شماره 46.2، اسفند 1387، صفحه 135-142

احمد شرفی؛ محمدرضا سلطانی؛ مجتبی دهقان منشادی


اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد

دوره 24، شماره 42، تیر 1387، صفحه 59-65

محمدرضا سلطانی؛ علی پولی بابائی ممقانی؛ علی بخشعلی پور


بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 49-58

محمدرضا سلطانی؛ فرشید عسکری سیدشکری؛ علی بخشعلی‌پورکلخوران


مطالعه‌ی تجربی میدان پاشش در انژکتور پیچشی

دوره 21، شماره 29، فروردین 1384، صفحه 37-46

کاوه قربانیان؛ محمدرضا سلطانی؛ محمدرضا مرادی؛ مهدی اشجعی


بررسی مشخصات آیرودینامیکی موشک‌های بالک خمیده‌ی مافوق صوت با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش تونل باد

دوره 18، شماره 21، فروردین 1381، صفحه 31-36

محمدرضا سلطانی؛ بیژن فرهانیه؛ حمید فاضلی؛ علیرضا داوری


بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 3-10

محمد‌رضا سلطانی؛ علیرضا داوری