نویسنده = محمدرضا عصاری
تعداد مقالات: 2
شبیه‌سازی آب‌ شیرین‌ کن خورشیدی دو طرفه همراه با بازتاب‌ دهنده‌ ی خارجی چرخان

دوره 37.3، شماره 2، آذر 1400، صفحه 21-28

10.24200/j40.2021.56805.1564

محمدرضا عصاری؛ صفورا کریمی؛ محسن پرور؛ نرگس صادقیان


مطالعه ی تجربی اثر دوران مانع در داخل لوله ی مبدل حرارتی بر انتقال حرارت و مشخصات جریان

دوره 36.3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 97-108

10.24200/j40.2020.54968.1543

سیدهادی بنی هاشمی؛ محمدرضا عصاری؛ سید محمد جوادی؛ سعید وحیدی فر