نویسنده = کاوه قربانیان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عددی پدیده ی گذرای جدایش دما در لوله ی گرداب

دوره 37.3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 3-15

10.24200/j40.2020.54808.1547

محمدرضا میرجلیلی؛ کاوه قربانیان


2. حساسیت سنجی پارامترهای مؤثر طراحی جداساز مافوق صوت ترکیبات گازی

دوره 37.3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 111-123

10.24200/j40.2021.55595.1549

کاوه قربانیان؛ محمدرضا امینی‌مقام


3. مطالعه‌ی عددی پدیده‌ی جویبار در لوله‌ی حائل صوتی حرارتی

دوره 34.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-51

10.24200/j40.2018.6413

محسن بهرامی؛ محسن کریمی؛ کاوه قربانیان


4. بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 11-19

محمدرضا سلطانی؛ کاوه قربانیان؛ محسن میرزایی؛ مجتبی دهقان منشادی


6. مطالعه‌ی تجربی میدان پاشش در انژکتور پیچشی

دوره 21، شماره 29، بهار 1384، صفحه 37-46

کاوه قربانیان؛ محمدرضا سلطانی؛ محمدرضا مرادی؛ مهدی اشجعی