نویسنده = محمود مهرداد شکریه
تعداد مقالات: 8
1. رفتار مکانیکی رزین پلی‌استر و بتن ‌پلیمری در بارگذاری‌های استاتیکی و دینامیکی

دوره 32.3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-105

محمودمهرداد شکریه؛ سینا رضوانی؛ رضا مسلمانی


2. کاهش تغییرشکل کامپوزیت‌های لایه‌ای متعامد نامتقارن با استفاده از نانوالیاف کربنی

دوره 31.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-95

محمودمهرداد شکریه؛ احد دانشور


3. شبیه‌سازی شروع و رشد مود I تورق در کامپوزیت‌های لایه‌یی با در نظر گرفتن اثرات ناحیه‌ی فرایند شکست

دوره 31.3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-82

محمودمهرداد شکریه؛ زهرا دانشجو؛ مهدی فکور


4. تأثیر انحنای پیشانی ترک بر نرخ رهایی انرژی کرنشی در قطعه‌ی D‌C‌B تک‌جهته‌ی کامپوزیتی

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 81-86

محمد حیدری رارانی؛ محمود مهرداد شکریه


5. مطالعه‌ی تحلیلی درخصوص خواص کشسانی بریدد کامپوزیت‌های سه‌بعدی چهارجهته توسط مدل چند سلول واحد

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-21

محمود مهرداد شکریه؛ محمد صادق مظلومی


6. بررسی رفتار استحکامی و سازوکار شکل‌گیری ترک در الیاف شیشه‌ی نوع E تحت شرایط خوردگی

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-107

محمود مهرداد شکریه؛ وحید نصیر


7. روشی تحلیلی برای محاسبه‌ی سفتی برِیدِد کامپوزیت‌های دوبعدی سه‌محوره

دوره 3-27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 75-81

محمودمهرداد شکریه؛ محمدصادق مظلومی


8. بررسی تأثیرات پدیده‌ی تخریب تابشی بر خواص مکانیکی کامپوزیت شیشه و پلی‌استر

دوره 24، شماره 42، تابستان 1387، صفحه 49-57

محمود مهرداد شکریه؛ علیرضا بیات