نویسنده = جواد شکرالهی مغانی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی بر توان مصرفی بار

دوره 25، شماره 52، زمستان 1388، صفحه 21-29

رضا باقری؛ جواد شکرالهی مغانی؛ گئورگ قره پتیان


2. ارائه‌ی روشی جدید در مدل کردن اثرات دینامیکی میدان مغناطیس بر مواد فرومغناطیس، با روش اجزاو محدود

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 43-50

اسماعیل فلاح چولابی؛ جواد شکرالهی مغانی