نویسنده = فرامرز فامیل سماواتی
تعداد مقالات: 1
1. تفکیک‌پذیری چندگانه‌ی رویه ها با توپولوژی دلخواه به وسیله ی وارون تظریف «دو»

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 70-77

نظام‌الدین مهدوی امیری؛ فرامرز فامیل سماواتی