نویسنده = ابوالحسن وفایی
تعداد مقالات: 3
علم و فناوری آینده با رویکردی به نقش دانشگاه

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 48-53

ابوالحسن وفایی


تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های بتنی با بادبند فولادی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 33-43

شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی؛ مسعود مفید


افزایش کارایی انتقال تکنولوژی

دوره 12، شماره 12، فروردین 1375، صفحه 13-25

ابوالحسن وفایی