نویسنده = علیرضا داوری
تعداد مقالات: 3
بررسی مشخصات آیرودینامیکی موشک‌های بالک خمیده‌ی مافوق صوت با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش تونل باد

دوره 18، شماره 21، فروردین 1381، صفحه 31-36

محمدرضا سلطانی؛ بیژن فرهانیه؛ حمید فاضلی؛ علیرضا داوری


بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 3-10

محمد‌رضا سلطانی؛ علیرضا داوری