نویسنده = علی اکبر اکرامی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر اندازه دانه فریت بر خواص مکانیکی فولاد ۴۳۴۰ AISI با ساختار دوفازی فریتی ـ بینایتی

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 21-25

طیبه ایزدیار؛ علی اکبر اکرامی


2. تأثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی ـ بینایتی

دوره 25، شماره 47، بهار 1388، صفحه 33-39

محمد رضا اکبر‌پور؛ علی اکبر اکرامی


3. اثر اتصال به روش فاز مایع‌گذار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 5-9

هیمن نیکدین؛ علی اکبر اکرامی


4. تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد AIS4340

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 25-30

بنفشه باباخانی؛ علی اکبر اکرامی