نویسنده = مصطفی پرنیانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار TCSC در فرکانس‌های زیر سنکرون و نقش آن در میراکردن پدیده‌ی تشدید زیر سنکرون

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 93-99

مصطفی پرنیانی؛ مهران رشیدی