نویسنده = داود نادری
تعداد مقالات: 4
1. بازیابی یک بازوی مکانیک ماهر متحرک واژگون‌شده به کمک سیستم بینایی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 59-69

داود نادری؛ محمود کریمی؛ مهران ستاری


2. حل تحلیلی مسئله‌ی تماس بین یک گوه‌ی نامتقارن و یک نیم‌فضا

دوره 21، شماره 29، بهار 1384، صفحه 31-35

سعید ادیب نظری؛ داود نادری؛ امیر رضا شاهانی


3. تحلیل دینامیکی و طراحی حرکتی یک ربات خزنده بر روی سطح شیب‌دار

دوره 21، شماره 29، بهار 1384، صفحه 23-29

محسن نخعی‌نژاد؛ علی مقداری؛ داود نادری