نویسنده = یوسف عباسی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی سیستم‌ها در نرم بی‌نهایت (∞H)

دوره 20، شماره 26، بهار 1383، صفحه 51-57

مجید محمدی مقدم؛ یوسف عباسی