نویسنده = کیوان ناوی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی الگوریتم نوین ساده‌سازی DCVS بر پایه‌ی قانون جدید تزویج سطوح

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 59-66

امید کاوه‌ای؛ کیوان ناوی؛ تورج نیکوبین