نویسنده = مسعود خواجه
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی میدان جریان چرخشی - احتراقی درون محفظه‌ی احتراق

دوره 21، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 13-19

محمد مهدی علیشاهی؛ مسعود خواجه