نویسنده = سید حنیف محبوبی
تعداد مقالات: 2
طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C)

دوره 24، شماره 44، مهر 1387، صفحه 99-105

علی مقداری؛ سید حنیف محبوبی؛ مژده سجادی؛ حسین نجات پیشکناری؛ محمد زمان فروتن


طراحی و ساخت ربات امدادگر " سدرا" با قابلیت‌های ویژه

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 29-37

علی مقداری؛ فرشید امیری؛ سید حنیف محبوبی؛ امیر لطفی گسکری محله؛ علی باغانی؛ حسین نجات پیشکناری؛ رضا کریمی؛ یاسر خلیقی