نویسنده = مسعود حیات داودی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی هندسه‌ی سکوی پایه‌کششی با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس کمینه‌سازی زمان غیر کاری در شرایط موج منظم دریا

دوره 21، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 47-56

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش‌پور؛ علی اکبر گل‌افشانی؛ مسعود حیات داودی