نویسنده = فرهاد کیانفر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط داده‌ها و ستاد‌ها بین بخش‌های مختلف اقتصادی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار 1380، صفحه 65-69

فرهاد کیانفر