نویسنده = غلامرضا شافعی
تعداد مقالات: 1
1. تجربه ایران در انتقال تکنولوژی

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 12-15

غلامرضا شافعی