نویسنده = بایزید مردوخی
تعداد مقالات: 1
1. صنعتی شدن ایران و چشم‌اندازهای توسعه صنعتی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 26-29

بایزید مردوخی