نویسنده = مجید محمدی مقدم
تعداد مقالات: 3
طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی

دوره 3-30، شماره 2.1، مهر 1393، صفحه 3-13

بهمن بهزادپور؛ مجید محمدی مقدم؛ محمدرضا ارباب تفتی


طراحی و ساخت ربات توان‌بخشی پای بیماران،با قابلیت کنترل مشارکتی

دوره 3-30، شماره 2.1، مهر 1393، صفحه 117-126

مجید محمدی مقدم؛ علی اکبر میرزایی صبا


شناسایی سیستم‌ها در نرم بی‌نهایت (∞H)

دوره 20، شماره 26، فروردین 1383، صفحه 51-57

مجید محمدی مقدم؛ یوسف عباسی