نویسنده = محمدسعید سیف
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی دینامیکی یک وسیله‌ی زیرسطحی در حرکت صفحه‌یی با استفاده از روش پاسخ فرکانسی

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-39

افشین بناءزاده؛ محمدسعید سیف؛ محمدجواد خدائی


2. بهینه‌سازی هندسه‌ی سکوی پایه‌کششی با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس کمینه‌سازی زمان غیر کاری در شرایط موج منظم دریا

دوره 21، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 47-56

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش‌پور؛ علی اکبر گل‌افشانی؛ مسعود حیات داودی


3. مدل‌سازی عملکرد آیرودینامیکی فویل در نزدیکی سطح آب

دوره 20، شماره 26، بهار 1383، صفحه 34-42

محمدسعید سیف؛ سیدحمید سادات حسینی؛ سیدمیثم موسوی راد