نویسنده = بیژن فرهانیه
تعداد مقالات: 3
1. بهینه‌سازی سودمندی ـ اقتصادی سیستم ترکیبی تولید نیرو به‌کمک گازساز بستر سیال

دوره 3-27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-13

بابک فخیم قنبرزاده؛ مریم فانی؛ بیژن فرهانیه


2. شبیه‌سازی عددی جریان آشفته بین استوانه‌های هم‌مرکز با چرخش استوانه‌ی داخلی

دوره 3-27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 27-34

بیژن فرهانیه؛ ابوالحسن عسگر شمسی