نویسنده = مهدی مرادی
تعداد مقالات: 1
1. روشی جدید برای محاسبه‌ی ناحیه‌ی پایداری ربات انسان‌نما

دوره 3-27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 83-88

محمود سعادت فومنی؛ محمدمهدی خطیبی؛ معصومه صادقی؛ عاطفه حبیب اللهی؛ مهدی مرادی