نویسنده = مهرداد منظری
تعداد مقالات: 2
1. توسعه‌ی روش «هیدرودینامیک ذره‌ی هموار تعمیم‌یافته برای شبیه‌سازی حرکت اجسام جامد معلق در سیال نیوتنی

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-75

محمدرضا هاشمی؛ روح اله فاتحی؛ مهرداد منظری


2. ارائه‌ی روشی جدید برای حل عددی مدل توسعه‌یافته‌ی نفت سیاه با در نظر گرفتن اثر فشار موئینگی

دوره 3-27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-55

حسن بیگلریان؛ مهرداد تقی زاده منظری؛ حمید نادران طحان