نویسنده = بهروز فرشی
تعداد مقالات: 2
1. تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-13

بهروز فرشی؛ علی علی نیا نیازی


2. به‌کارگیری روش نیرو و روش مرکزها در بهینه‌سازی وزن خرپاها

دوره 3-27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-75

بهروز فرشی؛ علی علی نیا زیازی