نویسنده = مهران میرشمس
تعداد مقالات: 2
2. طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D

دوره 3-30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-30

مهران میرشمس؛ حسن ناصح؛ امیرمهدی اخلاقی؛ سعید ایرانی