نویسنده = محمود شریعتی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل‌های استوانه‌یی فولادی ضد زنگ L۳۰۴ S‌S‌تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری

دوره 31.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-13

محمود شریعتی؛ حمید چاوشان؛ حمیدرضا ایپک چی؛ کمال کلاسنگیانی


2. مطالعه‌ی تجربی رفتار نرم‌شوندگی پلی‌استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابه‌جایی ـ کنترل

دوره 31.3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-125

محمود شریعتی؛ حسین یاراحمدی؛ کمال کلاسنگیانی