نویسنده = مجتبی مشیری
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی یک‌بعدی اثر گرانش در مخازن نفتی با استفاده از مدل نفت سیاه و روش عددی موج غالب

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 11-20

مجتبی مشیری؛ مهرداد تقی زاده منظری


2. شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-68

مجتبی مشیری؛ مهرداد تقی زاده منظری؛ سیامک کاظم زاده حنانی