نویسنده = مهدی معرفت
تعداد مقالات: 5
تعیین تحلیلی تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی برای دیوارها در شرایط اقلیمی تهران

دوره 3-30، شماره 2.1، مهر 1393، صفحه 39-46

مهدی معرفت؛ امین حدیدی؛ امین داوری ملک آبادی


تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل

دوره 3-29، شماره 2، آبان 1392، صفحه 21-31

امین داوری ملک آبادی؛ مهدی معرفت


ارائه‌ی رابطه‌ی کاربردی جدید برای برآورد میزان چگالش در سیستم‌های سرمایش تابشی

دوره 3-29، شماره 2، آبان 1392، صفحه 39-46

سیدامیررضا حسینی؛ مهدی معرفت؛ سید علیرضا ذوالفقاری


استفاده‌ی مؤثر از شناور حرارتی وسایل گرمایشی احتراقی به‌منظور کنترل کیفیت هوای داخل

دوره 3-29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 103-111

چمران نوروزی؛ مهدی معرفت؛ سید علیرضا ذوالفقاری