نویسنده = محرم دولتشاهی پیروز
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 45-57

محمد حیدرزاده؛ محرم دولتشاهی پیروز؛ ناصر حاجی زاده ذاکر؛ محمد مختاری