نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 41-47

منصور کلباسی؛ مهدی محمدی