نویسنده = بهرام سلطان محمد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی

دوره 3-30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-10

حسین ترابی دلشاد؛ سیدحسین ساداتی؛ بهرام سلطان محمد