نویسنده = بهنام مشهدی غلامعلی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین

دوره 3-30، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-96

محمدهادی فرزانه کلورزی؛ بهنام مشهدی غلامعلی؛ مهدی طالع ماسوله؛ امیر میرزای نیاری؛ اکبر آخوندزاده؛ محمد وادی زاده؛ محمد یاری دیزگرانی


2. بزرگ‌ترین دایره‌ی عاری از تکینگی در فضای کاری ربات‌های موازی صفحه‌یی، با استفاده‌از تحلیل بازه‌یی و جابه‌جایی مرزها

دوره 3-30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 143-150

محمد هادی فرزانه کلوزی؛ مهدی طالع ماسوله؛ بهنام مشهدی غلامعلی