نویسنده = محمدرضا انصاری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل آکوستیکی نویزهای آیرودینامیکی حاصل از تشکیل حباب در ستون سیال

دوره 35.3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-51

10.24200/j40.2017.10769.1420

احسان حبیبی سیاهپوش؛ محمدرضا انصاری


3. مطالعه ‏ی تجربی فرکانس حباب‏های تیلور در جریان دوفازی گاز-مایع در داخل یک زانویی بزرگ

دوره 31.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-88

محمدرضا انصاری؛ بابک حبیب پور؛ ابراهیم سلیمی؛ پویان ادیبی