نویسنده = حسین یاراحمدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی تجربی رفتار نرم‌شوندگی پلی‌استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابه‌جایی ـ کنترل

دوره 31.3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-125

محمود شریعتی؛ حسین یاراحمدی؛ کمال کلاسنگیانی