نویسنده = عباس ابراهیمی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی شروع و کنترل پدیده‌ی افت انتقال حرارت متان گذربحرانی درون کانال مستطیل شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52922.1506

عباس ابراهیمی؛ مریم شکری


5. ارتقای الگوی عملگر پلاسما در شبیه‌سازی فیزیک جریان جت القایی

دوره 34.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-17

10.24200/j40.2018.6409

عباس ابراهیمی؛ جواد امیدی


6. استفاده از سخت‌افزار FPGA برای تسریع محاسبات عددی جریان‌های پایا و ناپایا

دوره 34.3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-104

10.24200/j40.2018.6391

عباس ابراهیمی؛ محمدزند سلیمی