نویسنده = عباس ابراهیمی
تعداد مقالات: 6
5. ارتقای الگوی عملگر پلاسما در شبیه‌سازی فیزیک جریان جت القایی

دوره 34.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-17

10.24200/j40.2018.6409

عباس ابراهیمی؛ جواد امیدی


6. استفاده از سخت‌افزار FPGA برای تسریع محاسبات عددی جریان‌های پایا و ناپایا

دوره 34.3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-104

10.24200/j40.2018.6391

عباس ابراهیمی؛ محمدزند سلیمی