نویسنده = میلاد تاجیک جمال آباد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربی جابجایی اجباری نانو سیالات در لوله حلزونی

دوره 31.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-66

میلاد تاجیک جمال آباد؛ امیرحسین زمزمیان؛ محمد پازوکی