نویسنده = سعید کریمیان علی آبادی
تعداد مقالات: 3
مدلسازی یک سیستم جاذب انرژی باد اینولوکس با ترکیب نتایج حل عددی در بستر نیمه تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.59289.1626

سعید کریمیان علی ابادی؛ صابر رضایی