نویسنده = احسان حبیبی سیاهپوش
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آکوستیکی نویزهای آیرودینامیکی حاصل از تشکیل حباب در ستون سیال

دوره 35.3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-51

10.24200/j40.2017.10769.1420

احسان حبیبی سیاهپوش؛ محمدرضا انصاری