نویسنده = محمد کاظمینی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی مجموعه پیل سوختی بسپار جامد یک کیلو وات

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 40-44

محمد کاظمینی