کلیدواژه‌ها = پاسخ غیرعادی
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز عددی رفتار دینامیکی پادشهودی تیرهای کشسانی - خمیر پین دار تحت بار ضربه‌یی با ملاحظه ی اثرات سخت‌شوندگی خطی

دوره 34.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-80

10.24200/j40.2018.6416

مهدی شمس علیزاده؛ کوروش حیدری شیرازی؛ شاپور مرادی؛ حمید محمدصدیقی