کلیدواژه‌ها = نمودار تنش حدشکل‌دهی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نمودار تنش حد شکل دهی آلیاژ آلومینیوم ‌5083 به وسیله ی نمونه ی صلیبی

دوره 35.3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-81

10.24200/j40.2018.10818.1444

فرهاد فرهادزاده؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ مهدی تاجداری