کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تعداد مقالات: 7
1. بهینه سازی سازه خرپا با استفاده از روش نیرو و الگوریتم بهینه سازی جایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.24200/j40.2020.55805.1551

علی علی نیازیازی؛ علی برزگری؛ عادل مقصودپور


3. بهینه سازی، تحلیل ترمودینامیکی و انتگراسیون سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ

دوره 35.3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-11

10.24200/j40.2018.10750.1408

میرحسین آقاخواه رازلیقی؛ محمدعلی رمضانی؛ محمد افتخاری یزدی؛ آرمن آدامیان


4. تعیین مقادیر بهینه سختی نگه دارنده‌های لاستیکی موتور ملّی براساس جداسازی مودهای ارتعاشی

دوره 34.3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-43

10.24200/j40.2018.6389

حمید اسفندیاری؛ علیرضا شوشتری؛ وحید فخاری


6. بهینه‌سازی ترمواکونومیک و تحلیل اکسرژی چرخه‌ی تبرید تراکمی بخار

دوره 24، شماره 46.2، زمستان 1387، صفحه 157-162

مجتبی موسوی نائینیان؛ علی بهبهانی نیا؛ سارا جوادزاده حقیقت